Szolgáltatások

Ingatlan-nyilvántartási ( földhivatalt érintő) célú földmérési

 • Társasház alapító okirathoz alaprajz készítése
 • Társasház alapító okirat módosításához alaprajz készítése
 • Telekalakítás
  • Telekfelosztás
  • Telekegyesítés
  • Telek-határrendezés
  • Telekcsoport újraosztása
 • Használati megosztás
 • Fekvéshatár változás ( belterület, külterület, zártkert határának változása)
 • Művelési ág változás
 • Végleges más célú hasznosítás ( termőföld művelésből való kivonása)
 • Épületfeltüntetés
 • Szolgalmi jogi vázrajz
 • Telekhatár-kitűzés

Mérnökgeodézia

 • Tervezési alaptérkép készítése
 • Megvalósulási térkép készítése
 • Épület kitűzés
 • Ipari Geodézia
 • Geodézia művezetés
 • Egyéb célú munkafolyamat, melyhez geodéta-földmérő szükséges.